ဘမ်ရုန်ရက်ဒ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီးတွင် စျေးသက်သာရှိသော ကုတင် (၄) ခုပါရှိသည့် အခန်းမှ Royal အခန်းအထိ အမျိုးစုံလင်သော နေရာထိုင်ခန်းများ ရှိပါသည်။ ဆေးရုံရှိအခန်းအားလုံးကို လူနာများ သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စီမံပြင်ဆင်ထားပါသည်။

ကိုယ်စားလှယ်ရုံးနှင့် စကားပြောရန်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုယ်စားလှယ်

လူကြီးမင်းတို့၏ ဘာသာစကားကို ပြောနိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဆေးရုံကြီးနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသော မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးရန်နှင့် ခရီးသွားရန် အစီအစဉ်များ ကြိုတင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ကူညီပေးရန် အသင့်ရှိပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဆေးရုံကြီး၏ မူဝါဒနှင့်အညီ အပိုဝန်ဆောင်ခပေးရန် မလိုပါ။